10 Contoh Soal Bhs Jawa Kelas 3 SD

Berikut ini adalah pembahasan 10 Contoh Soal Bhs Jawa Kelas 3 SD, Contoh soal ini dibuat untuk membantu mengerjakan Latihan Soal Kelas 3.

Semoga dengan adanya pembahasan serta Contoh Soal Kelas 3 dapat menyelesaikan tugas Serta Latihan Soal Kelas 3 yang diberikan bapak/ibu guru.

Dibawah ini adalah 10 Contoh Soal Bhs Jawa Kelas 3 SD :

PETUNJUK KHUSUS :
Wenehana tanda ping (x) ing aksara a, b, c utawa d sangarepe pilihan wangsulan kang bener !
Wacanen kanthi permati !

1. Panggonan kanggo dol tinuku iku diarani ….
a. Puskesmas
b. Sawah
c. Terminal
d. Pasar

2. Yen kerja kudu sregep ben uripe ora nelangsaTembung nelangsa tegese yaiku ….
a. Bungah
b. Cukup
c. Mrarat
d. Susah

3. Bandhara iku papan panggonan kanggo mandheg ….
a. Kapal
b. Bus
c. Delman
d. Montor mabur

4. Rani wetenge awan-awan wes keroso luwe.Kosok baline luwe yaiku ….
a. Wareg
b. Ngorong
c. Mules
d. Seger

5. Panji iku anak sing pembarepPembarep iku tegese ….
a. Anak sing keri dewe
b. Anak sing nomer siji c. Anak sing ganteng dewe
d. Anak sing nomor loro

6.

Aksara jawa ing dhuwur iku unine ….
a. Bata lima
b. Kaca rata
c. Kaca mata
d. Mata sapi

7. Raden werkudara iku satriiya ing ….
a. Amarta
b. Jodhipati
c. Madukara
d. Plangkawati

8. Jalu lan cucuk iku arane gamane kewan ….
a. Sapi
b. Macan
c. Pitik
d. Ula

9. Layangan iku digawe saka piranti ing ngisor iki, kajaba ….
a. Kertas
b. Bolah
c. Kaca
d. Pring

10. Jamus kalimasada iku gamane Prabu ….
a. Kresna
b. Janaka
c. Puntadewa
d. Werkudara

Itulah dia pembahasan 10 Contoh Soal Bhs Jawa Kelas 3 SD. Semoga bermanfaat untuk adik – adik semua. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar Gudangjawaban.com.

Leave a Comment